HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN

 

Bước 1: Truy cập vào website PHƯƠNG ĐÔNG LOGISTICS, click vào chức năng Đăng ký hiển thị trên màn hình Đăng ký tài khoản

Bước 2: Điền các thông tin vào mục đăng ký bao gồm: tên đăng nhập, họ và tên, email, số điện thoại, mật khẩu, nhấn nút đăng ký để hoàn tất quá trình đăng ký hệ thống đơn giản.

Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống để trãi nghiệm hệ thống nhập hàng Trung Quốc của PHƯƠNG ĐÔNG LOGISTICS