2023

 

Ra khơi trên khp thế gii. Với tuyến Trung – Thái , Trung – Nhật, Trung - Lào

Mở tuyến hỏa tốc với liên kết cùng trung tâm South China Airlines đã chính thc được ký kết và ngày càng được được nâng cp hơn na.

2021


M kênh xanh tiếp tế hàng cu tr Hải Dương, vn chuyn min phí hơn 200 tn hàng cu tr chng dch

Ký hp đng chiến lược vi 247 EXPRESS, Viettel Post

 2020

Trong thời gian dịch bệnh, mở thêm line chính ngạch

2018


Mở thêm VP chuyên CSKH.

Ra mt phiên bn mi ca APP đa chc năng

 2017


Ti ưu hóa và nâng cp súng mi. Quét cân và kích thước tự động lên hệ thống

H thng và toàn b mng lưới được đưa vào s dng

2016


M kho Quảng Châu

Tr thành công ty hu cn vi thi gian nhận hàng -  xuất hàng 24/24 tại Quảng Châu

  2015


Phương Đông Logistics chính thc được thành lp